WIELKI POST – CZAS BOŻEJ ŁASKI!!!

„Post jest czymś, co cię ratuje od pokusy takiego życia, w którym musisz wszystko – za przeproszeniem – pożreć. I że cała życiowa ambicja polega na tym, żeby zeżreć wszystko co jest dookoła” – mówi abp Grzegorz Ryś.

Wielki Post

„Czas, który dziś zaczynamy jest czasem łaski Bożej. 40 dni wielkiego obdarowywania nas przez Boga! To jest ważne, bo my możemy widzieć post przede wszystkim jako czas naszego wysiłku, gdyż zawsze zaczynamy post od tego: post, modlitwa i jałmużna, tzn.: wysiłek, trud, rezygnacja, ofiara. Ofiara z czasu przy modlitwie, ofiara z pieniądza przy jałmużnie, ofiara
z przyjemności przy poście”! – powiedział abp Ryś.

„Jeśli mamy w sobie to pragnienie zobaczenia Jezusa, który bierze moje grzechy, staje się moim grzechem i spotkania z Nim wtedy, kiedy obdarza mnie swoją sprawiedliwością, tak że mogę się z popiołu narodzić. Jeśli jest w nas to pragnienie, to podchodźmy po ten popiół i w pokorze, i w radości, i z nadzieją”.

ŚWIĘTA BARBARO WSTAWIAJ SIĘ ZA NAMI!!!

ŚWIĘTA BARBARO WSTAWIAJ SIĘ ZA NAMI!!!

Św. Barbara to jedna z najbardziej czczonych świętych chrześcijańskich. Jest patronką budowniczych, architektów
i górników. W czasach II wojny światowej i stanu wojennego, św. Barbarze – opiekunce ludzi podziemia – polecała się polska konspiracja. Jej wizerunki można spotkać w kościołach oraz w kopalniach. Najstarsza rzeźba przedstawiająca postać świętej z 1689 r. znajduje się w kopalni soli w Wieliczce.

św. barbara
Św. Barbara urodziła się pod koniec III w. w Nikomedii w dzisiejszej Turcji. Była córką poganina, bogatego i wpływowego człowieka; jedynaczką, długo oczekiwaną przez rodziców. Ojciec Barbary Dioskur chciał uchronić córkę przed niechcianymi konkurentami i przed chrześcijaństwem zamknął ją więc w specjalnie wybudowanej wieży. Zezwolił jej jednak na wizyty różnych nauczycieli. Jak podaje legenda, wśród nich był chrześcijański lekarz, który zapoznał dziewczynę ze swoją religią. Efektem było nawrócenie Barbary.

W tajemnicy przed rodzicami przyjęła chrzest i postanowiła poświęcić się Chrystusowi, żyjąc w dozgonnej czystości. Dręczona przez ojca, uciekła do lasu i ukryła się w grocie. Wydana przez pasterza, została ujęta przez służbę ojca i przekazana władzom rzymskim. Ponieważ nie chciała wyrzec się swojej wiary, torturowano ją. Po męczeńskiej śmierci św. Barbary bardzo szybko zaczął się szerzyć jej kult.

Uroczystość odpustowa ku czci św. Barbary odbędzie się 8 grudnia br. Mszę św. o godz. 9.00 i 19.00. Serdecznie zapraszam!!!

WSTAWIENNICTWO ŚWIĘTYCH

Święci

Wstawiennictwo świętych

Święci, którzy wstawiają się za nami w chwilach, w których najbardziej potrzebujemy Boga. Bóg często poddaje nas samych i osoby nam bliskie ciężkim próbom. Nie zawsze łatwo je znosimy i nie znamy powodów, dla których Bóg tak ciężko nas doświadcza. Jedno jest wszakże pewne – Bóg chce, abyśmy w tych szczególnych momentach próby zwracali się do Nich i powierzali się Ich opatrzności, wierząc, że uśmierzy nasz ból.

Jednym ze sposobów zwrócenia się do Boga jest prośba o wstawiennictwo Jego świętych. Święci i święte Pańskie przebywają z Bogiem w niebie i mogą przedstawić mu naszą beznadziejną sytuację tak, że wzruszy się Jego serce. Wielu świętych wstawia się za nami w sposób szczególny, pomagając uleczyć choroby i interweniując w nasze życie tak, że potrafi zmienić się diametralnie i nieodwracalnie.

Choć gdy zwracamy się do świętych z prośbą o pomoc, to nie mamy gwarancji cudu, ale święci są w stanie przekazać nam odpowiedź Boga na nasze błagania. Nie zawsze odpowiedź ta musi się nam spodobać, jednak zawsze Bóg wykorzystuje swych świętych jako narzędzia swojej miłości i miłosierdzia.