CHRYSTUS ZMARTWYCHWSTAŁ ALLELUJA!!!

„W Zmartwychwstałym wszelkie życie powstaje z martwych: oto jest dobra nowina, którą uczniowie Chrystusa niosą niestrudzenie światu, przede wszystkim przez świadectwo własnego życia. Oto jest najpiękniejszy dar, jakiego od nas oczekują nasi bracia w tym czasie wielkanocnym. Pozwólmy zatem, aby zachwyciło nas Chrystusowe zmartwychwstanie” .             JPII: 18 IV 2001 — Audiencja generalna w oktawie Wielkanocy

Na czas Triduum Paschalnego życzę zatrzymania się przy tajemnicy ustanowienia Eucharystii i sakramentu kapłaństwa oraz wdzięczności za Jego zbawczą miłość.

Niech radosna nowina poranka Wielkanocnego dodaje siły, abyśmy byli w naszych środowiskach świadkami Zmartwychwstania Pańskiego.

Ks. Bogdan Kania

Rektor kaplicy św. Barbary

zmartwychwstanie