WIELKI POST – CZAS BOŻEJ ŁASKI!!!

„Post jest czymś, co cię ratuje od pokusy takiego życia, w którym musisz wszystko – za przeproszeniem – pożreć. I że cała życiowa ambicja polega na tym, żeby zeżreć wszystko co jest dookoła” – mówi abp Grzegorz Ryś.

Wielki Post

„Czas, który dziś zaczynamy jest czasem łaski Bożej. 40 dni wielkiego obdarowywania nas przez Boga! To jest ważne, bo my możemy widzieć post przede wszystkim jako czas naszego wysiłku, gdyż zawsze zaczynamy post od tego: post, modlitwa i jałmużna, tzn.: wysiłek, trud, rezygnacja, ofiara. Ofiara z czasu przy modlitwie, ofiara z pieniądza przy jałmużnie, ofiara
z przyjemności przy poście”! – powiedział abp Ryś.

„Jeśli mamy w sobie to pragnienie zobaczenia Jezusa, który bierze moje grzechy, staje się moim grzechem i spotkania z Nim wtedy, kiedy obdarza mnie swoją sprawiedliwością, tak że mogę się z popiołu narodzić. Jeśli jest w nas to pragnienie, to podchodźmy po ten popiół i w pokorze, i w radości, i z nadzieją”.