WAKACJE – CZAS DLA BOGA I DLA NAS!!!

WAKACJE 2017

Ojca Świętego skierowane do Polaków:

Drodzy bracia i siostry, wchodząc w okres letnich wakacji pamiętajmy, że ten czas jest nam dany przez Boga dla dobrego odpoczynku fizycznego, ale także dla duchowej odnowy i dla umacniania więzi z członkami rodziny,
z przyjaciółmi i z samym Bogiem. Nigdy nie zapominajcie o modlitwie,
o niedzielnej Mszy św. i o dziełach miłosierdzia dla tych, którzy go potrzebują.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

CHRYSTUS ZMARTWYCHWSTAŁ ALLELUJA!!!

„W Zmartwychwstałym wszelkie życie powstaje z martwych: oto jest dobra nowina, którą uczniowie Chrystusa niosą niestrudzenie światu, przede wszystkim przez świadectwo własnego życia. Oto jest najpiękniejszy dar, jakiego od nas oczekują nasi bracia w tym czasie wielkanocnym. Pozwólmy zatem, aby zachwyciło nas Chrystusowe zmartwychwstanie” .             JPII: 18 IV 2001 — Audiencja generalna w oktawie Wielkanocy

Na czas Triduum Paschalnego życzę zatrzymania się przy tajemnicy ustanowienia Eucharystii i sakramentu kapłaństwa oraz wdzięczności za Jego zbawczą miłość.

Niech radosna nowina poranka Wielkanocnego dodaje siły, abyśmy byli w naszych środowiskach świadkami Zmartwychwstania Pańskiego.

Ks. Bogdan Kania

Rektor kaplicy św. Barbary

zmartwychwstanie

ZDRAPKA WIELKOPOSTNA

ROZPOCZNIJ DOBRZE WIELKI POST 2019!!!

Zdrapka Wielkopostna

Każdego dnia na karcie zdrapki uczestnicy będą odkrywać zadanie związane z postem, jałmużną lub modlitwą. W pakiecie znalazło się sporo nowości. Sama zdrapka jest koloru fioletowego i rozpala swoim wizerunkiem. Hasłu “Każdego dnia żyj w mocy Bożego Ducha” towarzyszą słowa Ewangelii wg św. Mateusza “Cieszcie się i radujcie albowiem Wasza nagroda wielka jest
w niebie” umieszczone na obrazku płonącego ognia, symbolu Ducha Świętego, któremu mamy się poddawać przez cały Wielki Post.

Zdrapka jest przede wszystkim narzędziem duchowym pomocnym
w zmianie własnego życia, porządkowaniu relacji z Bogiem i z ludźmi. Wyzwala energię do podjęcia działania i dokonania zmiany w życiu. Pomysł na Zdrapkę jest prosty, a jej działanie niezwykle wciągające, o czym świadczy rosnąca liczba użytkowników w Polsce i na świecie. Zdrapki będą dostępne w kaplicy w środę popielcową.