Porządek nabożeństw

MSZA ŚWIĘTA JEST NAJLEPSZYM PREZENTEM DLA TYCH,
KTÓRYCH SIĘ KOCHA!

 PAPIESKIE INTENCJE MODLITWY NA MIESIĄC LUTY 2016

ogólna: Ogólna: Abyśmy opiekowali się światem stworzonym, który otrzymaliśmy jako bezinteresowny dar, żeby go pielęgnować i chronić dla przyszłych pokoleń.
ewangelizacyjna: Aby wzrastały szanse na dialog i spotkanie wiary chrześcijańskiej i ludów Azji.

31.01.2016 IV NIEDZIELA ZWYKŁA
09. 00 Eucharystia: Za + Zbigniewa Piekielniak w 5 rocz. śmierci, za + brata Jana oraz za zmarłych z rodziny Rodziewicz i Pienielniak.
19.00 Eucharystia: Przez wstawiennictwo św. Barbary z prośbą o zdrowie, dary Ducha Świętego i Boże błogosławieństwo w intencji Elwiry Oko z okazji urodzin.

2.02.2016 WTOREK ŚWIĘTO OFIAROWANIA PAŃSKIEGO
19.30 Eucharystia: Za + Cecylię Klimczyk.

4.02.2016 CZWARTEK Dzień powszedni
19.30 Eucharystia: Za + Cecylię Klimczyk.

7.02.2016 V NIEDZIELA ZWYKŁA
09.00 Eucharystia: Za + żonę Elżbietę w 8 rocz. śmierci, + syna Romana, braci. Za + Jana, Stefana, Bolesława, Władysława z rodziny Lipiec oraz za + Gertrudę, Ludwika, Franciszka z rodziny Staś.
09.00 Eucharystia: Za + męża Stanisława Kaczor w 20 rocz. śmierci i za ++ synów Mariusza i Krzysztofa oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
19.00 Eucharystia: Za + Cecylię Klimczyk.

9. 02.2016 WTOREK Dzień powszedni
19. 30 Eucharystia: Za + Cecylię Klimczyk.

10. 02.2016 ŚRODA PAPIELCOWA
19. 30 Eucharystia: Za + Cecylię Klimczyk.

11.02.2016 CZWARTEK Światowy dzień chorego
18.30 Godzina Łaski: Adoracja Najświętszego Sakramentu prowadzona przez wspólnotę Rodzin Przymierza Mamre.
19. 30 Eucharystia: Wolna intencja.

14.02.2016 I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
09. 00 Eucharystia: Za + Barbarę i Tadeusza Musiał i za + z rodziny Lewandowskich i Dela.
19. 00 Eucharystia: Za + Martę Szot w 30 dniu po śmierci.

Okazja do spowiedzi pół godziny przed każdą mszą św.