Porządek nabożeństw

MSZA ŚWIĘTA JEST NAJLEPSZYM PREZENTEM DLA TYCH,
KTÓRYCH SIĘ KOCHA!

 

PAPIESKIE INTENCJE MODLITWY NA MIESIĄC GRUDZIEŃ 2018

 Intencja ewangelizacyjna: Aby osoby zaangażowane w posługę przekazu wiary potrafiły znaleźć język właściwy dla dzisiejszych czasów, w dialogu z kulturami.

 2.12.2018 I NIEDZIELA ADWENTU UROCZYSTOŚĆ ODPUSTOWA ŚW. BARBARY

9.00 Eucharystia: O łaskę zdrowia, potrzebne dary i Boże błogosławieństwo dla rodzin Badziura  i Płaczek.

19.00 Eucharystia: 1. Za dzieła nowej ewangelizacji w archidiecezji katowickiej oraz za wszystkich uczestników liturgii w kaplicy św. Barbary.

 

4.12.2018 WTOREK Wspomnienie św. Barbary

19.30 Eucharystia: Za + mamę Joannę Niewiara – od męża, córek i syna z rodzinami.

 

6.12.2018 CZWARTEK Wspomnienie św. Mikołaja

18.30 RÓŻANIEC: Adoracja Najświętszego Sakramentu prowadzona przez wspólnotę Przymierza Rodzin Mamre.

19.30 Eucharystia: O łaskę zdrowia, potrzebne dary i Boże błogosławieństwo dla Eweliny.

 

9.12.2018 II NIEDZIELA ADWENTU

9.00 Eucharystia: Za ++ Zofię i Jana Willaków, ++ Wiktorię i Dominika Rokosz oraz za ++ z obu stron.

19.00 Eucharystia: Za ++ Józefa i Romualda Szmajduch w 10 rocz. śmierci.

 

11.12.2018 WTOREK Wspomnienie św. Damazego

19.30 Eucharystia: Za + babcię Eugenie w rocz. śmierci, jej męża Hermana i wszystkich + z rodzin Kotas, Ziebiura, Tkocz, Latocha, Rzepka oraz dusze w czyśćcu cierpiące.

 

13.12.2018 CZWARTEK Wspomnienie św. Łucji

18.30 Adoracja Najświętszego Sakramentu prowadzona przez wspólnotę Przymierza Rodzin Mamre.

19.30 Eucharystia: Przebłagalna za grzechy Wspólnoty Przymierza Rodzin Mamre.

 

16.12.2018 III NIEDZIELA ADWENTU – GAUDETE

9.00 Eucharystia: W podziękowaniu za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego i opiekę Anioła Stróża na dalsze lata życia dla Emilii Mansfeld w 1 rocz. urodzin.

19.00 Eucharystia: Za + męża Karola Wojciechowskiego, za + córkę Barbarę oraz za ++ rodziców.

 

18.12.2018 WTOREK Dzień powszedni

19.30 Eucharystia: Dziękując za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo i potrzebne dary w intencji Brygidy i Eryka Hassa oraz wszystkich pracowników zakładu fryzjerskiego.

 

20.12.2018 CZWARTEK Dzień powszedni

18.30 RÓŻANIEC: Adoracja Najświętszego Sakramentu prowadzona przez wspólnotę Przymierza Rodzin Mamre.

19.30 Eucharystia: Za + babcię Cecylię, jej męża Leona, synów Jana i Pawła, zięcia Jana Rzepkę oraz wszystkich ++ z rodziny Kotas, Ziebura, Tkocz, Latocha, Rzepka i dusze w czyśćcu cierpiące.

 

22.12.2018 SOBOTA Dzień powszedni

19.00 NIGHTFEVER – noc konfesjonałów.

21.00 Eucharystia: Za dzieła nowej ewangelizacji w archidiecezji katowickiej.

 

23.12.2018 IV NIEDZIELA ADWENTU

9.00 Eucharystia: Za + Mariannę Bartela w rocz. śmierci.

19.00 Eucharystia: Wolna intencja.

 

25.12.2018 UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA PAŃSKIEGO

9.00 Eucharystia: Za + mamę Irenę Krupa w 1 rocz. śmierci.

 

26.12.2018 WTOREK Święto św. Szczepana

9.00 Eucharystia: Za ++ rodziców, męża i brata oraz za dusze w czyśćcu cierpiące.

 

27.12.2018 CZWARTEK Święto św. Jana, apostoła i ewangelisty

17.30 KOLĘDOWANIE W CENTRUM HANDLOWYM SILESIA CITY CENTER

19.30 Eucharystia: Za + siostrę Wandę, Danutę i bratanka Jacka oraz za ++ z rodziny.

 

30.12.2018 NIEDZIELA ŚWIĘTO ŚW. RODZINY JEZUSA, MARYI I JÓZEFA

9.00 Eucharystia: Za + Jerzego Brontkę – od sąsiadów z ul. Błękitnej 6.

19.00 Eucharystia: Za ++ rodziców Renatę i Waltera Pucała, za ++ rodziców Zofię i Feliksa Borkowskich oraz syna Jana.

 

Okazja do spowiedzi pół godziny przed każdą mszą św.