Jubileusz Miłosierdzia

Baner-Jubileusz

DEKRET METROPOLITY KATOWICKIEGO:
ODPUSTY W ROKU MIŁOSIERDZIA W ARCHIDIECEZJI KATOWICKIEJ

Dla duchowego ubogacenia celebracji i nabożeństw sprawowanych w ramach Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia darem świętych odpustów, działając według wskazań Ojca Świętego Franciszka, zawartych w bulli Misericordiae vultus oraz w liście do przewodniczącego Papieskiej Rady ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji abp. Rina Fisichelli, ogłaszam postanowienia dotyczące możliwości uzyskania odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami na terenie Archidiecezji Katowickiej w okresie od 13 grudnia 2015 r. do 20 listopada 2016 r.

1. Odpust zupełny mogą uzyskać wierni za każdym razem, gdy odbędą pobożną pielgrzymkę do Drzwi Świętych w wyznaczonych kościołach i kaplicach jubileuszowych i wezmą tam udział w uroczystej celebracji bądź przynajmniej zatrzymają się na odpowiedni czas wypełniony ufną modlitwą, zakończoną wyznaniem wiary, modlitwą za Papieża oraz w intencjach, które „nosi on w sercu dla dobra Kościoła i całego świata”

Kościołami jubileuszowymi będą:

– katedra Chrystusa Króla w Katowicach;
– sanktuaria i bazyliki:
bazylika i sanktuarium Matki Bożej Bogucickiej w Katowicach,
bazylika św. Ludwika Króla i Wniebowzięcia NMP w Katowicach-Panewnikach,
bazylika i sanktuarium Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej w Piekarach Śląskich, bazylika i sanktuarium Matki Bożej Uśmiechniętej w Pszowie,
bazylika św. Wojciecha w Mikołowie, bazylika św. Antoniego z Padwy w Rybniku,
sanktuarium św. Walentego w Bieruniu Starym, sanktuarium św. Floriana w Chorzowie,
sanktuarium Najświętszego Sakramentu w Jankowicach Rybnickich, sanktuarium Opatrzności Bożej w Jastrzębiu-Zdroju,
sanktuarium Matki Bożej Opiekunki Środowiska Naturalnego w Mikołowie-Bujakowie, sanktuarium św. Józefa w Rudzie Śląskiej,
sanktuarium Matki Bożej z Lourdes w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach, sanktuarium św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Rybniku-Chwałowicach, sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Turzy Śląskiej;

– kościoły pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego w miejscowościach: Jastrzębie-Zdrój,
Orzesze-Zazdrość, Pszczyna,
Rybnik-Niewiadom, Tychy,Żory;
– inne kościoły ze stałą posługą sakramentu pokuty i pojednania: Świętej Jadwigi Śląskiej w Chorzowie,
Najświętszego Serca Pana Jezusa w Katowicach-Koszutce, Królowej Apostołów w Rybniku;
– kaplica Świętej Barbary przy Silesia City Center w Katowicach; z daru odpustu zupełnego będą tu mogli zaczerpnąć uczestnicy Nocy Pokutnych, Modlitw Uwielbienia i innych dzieł ewangelizacyjnych, prowadzących, szczególnie w tym świętym czasie, do doświadczenia Miłosierdzia Boga, który ”poprzez Kościół (…) dosięga grzesznika, któremu udzielił już przebaczenia i uwalnia go od każdej pozostałości skutków grzechu, umożliwiając mu działanie z miłością oraz wzrastanie w miłości”.

2. Odpust zupełny mogą uzyskać również te osoby, które nie będą mogły odbyć jubileuszowej pielgrzymki, zwłaszcza ludzie chorzy, starsi i samotni, którzy często nie są w stanie wyjść z domu. W tym celu mają oni „z wiarą i radosną nadzieją przeżywać ten moment próby, poprzez przyjęcie Komunii św. lub uczestniczenie w Mszy św. i w modlitwie wspólnotowej, również za pośrednictwem różnych środków przekazu”.

3. Idąc za szczegółowymi wskazaniami Ojca Świętego Franciszka stwierdzam, że odpust zupełny mogą także uzyskać więźniowie doświadczający ograniczenia wolności, gdy, ufni w Miłosierdzie Boże, będą uczestniczyć w kaplicach więziennych w szczególnych nabożeństwach sprawowanych z okazji Roku Miłosierdzia, bądź – w razie konieczności – włączą się w nie duchowo na modlitwie indywidualnej, odmawiając także wyznanie wiary oraz modlitwę w intencjach Papieża. Miejscami uzyskania odpustu przez więźniów będą kaplice w Areszcie Śledczym w Katowicach i Mysłowicach oraz w Zakładzie Karnym w Jastrzębiu-Zdroju – Szerokiej.

4. Przypominam ponadto, że Ojciec Święty Franciszek upoważnił wszystkich kapłanów do rozgrzeszenia w Roku Jubileuszowym z grzechu aborcji osób, które jej dokonały, jeśli żałują tego z całego serca i proszą o przebaczenie.

Dekret ten jest ważny jedynie w czasie Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia.

Kurii Metropolitalnej

† Wiktor Skworc
Arcybiskup Metropolita Katowicki

Ks. Jan Smolec
Kanclerz